1.THÔNG TIN PHỤ HUYNH
  2.THÔNG TIN HỌC SINH


  3. Phương thức thanh toán

  Quý Phụ huynh vui lòng chuyển tiền vào tài khoản sau:

  Tên TK : Công ty cổ phần phát triển giáo dục Igarten

  Số TK VNĐ: 22210001275084 - Ngân hàng BIDV - CN Thanh Xuân

  Nội dung chuyển tiền: SDT Phụ Huynh_Tên học sinh_Ngày sinh

  Tên dịch vụ

  Phí ghi danh

  Thành tiền

  2.000.000VNĐ

  Lưu ý:

  Sau khi ghi danh thành công, Quý phụ huynh vui lòng hoàn thành 01 gói học phí trong thời gian 2 tháng kể từ thời điểm ghi danh để giữ chỗ và nhận ưu đãi. Sau thời gian này, nếu phụ huynh chưa cho bé đi học thì sẽ không được hoàn trả phí ghi danh.

  Trong trường hợp Cơ sở phụ huynh quan tâm không còn chỗ trống, phí ghi danh sẽ được hoàn trả.